“จรัล มโนเพ็ชร โฟล์คซองคำเมือง Audiophile remastered” แผ่นสีทอง รีมาสเตอร์ โดย วู้ดดี้ พรพิทักษ์สุขในเดือนสิงหาคม 2558